Styrning

Våra erbjudanden

  • Hållbarhetsprogram identifierar affärsnyttan och era nyckelfrågor. Vi ger affärsledningen stöd i framtagningen.
  • Uppförandekoden är styrelsens och affärsledningens verktyg för att minimera affärsrisker och styra verksamheten mot en hållbar vinst. Riktlinjer gäller såväl den egna verksamheten som leverantörer och partners.
  • Whistleblowing är ett centralt hållbarhetsverktyg för styrelsen. Det är ett early warning system som gör det möjligt att agera snabbt och kostnadseffektivt.
  • Hållbarhetsutvärdering, metod för värdering av hållbarhetsrisker och möjligheter i samband med investeringar.