Det praktiska arbetet

Våra erbjudanden

  • KPI Hållbarhet. Stöd för att identifiera verksamhetens affärskritiska hållbarhetsfrågor samt hur de mäts (KPI). Arbetet ringar in hållbarhetsarbetet och ger ledning och styrelse ett effektivt verktyg för styrning och uppföljning.Klimatfrågan är en av nyckelfrågorna. Vi hjälper er att beräkna och följa upp klimatpåverkan. Vårt arbete följer internationell beräkningsstandard, Greenhouse gas protocol, GHG protocol.
  • Landanalyser för att värdera hållbarhetsrisker och möjligheter.
  • Branschanalyser för att identifiera hållbarhetsrisker och möjligheter.