Kommunikation

Våra erbjudanden

  • Hållbarhetsredovisning. Faktabaserad kommunikation till kunder, investerare och medarbetare. Vi följer internationell standard för redovisning Global Reporting Initiative (GRI).
  • Hållbarhetskommunikation och profilering. Vi hjälper er med kommunikationsplan för hållbarhet och textproduktion för målgruppsanpassad kommunikation.