Hållbar vinst

bo

Handboken Hållbar Vinst ger en kickstart till företagsledare, styrelser och ägare som vill bygga och trygga en hållbar vinst. I boken berättar flera svenska företagsledare om deras affärsdrivande hållbarhetsarbete.
 
 
”Styrelsen ska utmana sin ledning. Det är också styrelsens uppgift att se till att hållbarhetspolicy är på plats och att följa upp dem.”
Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca och Ericsson, ur Hållbar Vinst
 
 
”Den stora, och oväntade, bonusen med vårt hållbarhetsarbete är den höjda motivationen och stoltheten hos våra medarbetare.”
Tom Johnstone, vd SKF, ur Hållbar Vinst
 
 
”Vi ska alltid ha ett långsiktigt perspektiv, och vi är beredda att ge avkall på kortsiktig lönsamma affärer om de inte bidrar till hållbara lösningar.”
Annika Falkengren, vd SEB, ur Hållbar Vinst