Uncategorized

August, 2013

Hållbar vinst

Handboken ger konkreta råd till företagsledningar och styrelser för att minimera affärsrisker och nå en hållbar vinst.

August, 2013

Whistleblowing Centre

Tjänsten ger ledning och styrelse ett effektivt verktyg för att följa upp företagets affärsetiska riktlinjer.