Monthly Archives: August 2013

August, 2013

Interview with Mr Sören Öman, Expert in personal data legislation, about the new EU regulation on data protection

At the beginning of 2012, the European Commission presented a proposal for a new data protection regulation that, if it will be adopted, will replace the current Data Protection Act. Sören Öman is the director for Stockholm Centre for Commercial Law at the University of Stockholm and vice-chairman of the Swedish National Labour Court. He… Read more »

August, 2013

Hållbar vinst

Handboken ger konkreta råd till företagsledningar och styrelser för att minimera affärsrisker och nå en hållbar vinst.

August, 2013

Whistleblowing Centre

Tjänsten ger ledning och styrelse ett effektivt verktyg för att följa upp företagets affärsetiska riktlinjer.